Memorable

Mirar enrere i descriure porcions de vida tal com van ser. Sinó que ni això no és segur. Més aviat deuen ser porcions de vida tal com les recorda qui les ha viscudes. Rememorar no és allò que has experimentat, sinó segurament la forma com aquests records es teixeixen a la teva consciència. Consciència i memòria no volguda, involuntària (Proust). Benjamin diu que el dia dissol allò que la nit va obrar. I ahir la nit va obrar una realització televisiva infame, volgudament infame i miserable. Insalubre. Porcions de vida no mostrades, alterades, furtades, ignorades. Mediaset, no barregis deport i política, per l’amor de Déu. En aquesta vida no tot és modèlic, però tot és exemplar. I memorable. Tan memorable, que el dia encara no ho ha dissolt. I el de menys és aquesta copa que no sé com encara el Barça s’avé a disputar.

Anuncis